Webinar: Søkerkonferanse om tilskudd til boligsosiale tiltak 2021

Start: 25. november 2020 12.00
Slutt: 25. november 2020 13.00
Sted: Webinar på Teams
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 24. november 2020 21.00

Velkommen til søkerkonferanse om Husbankens tilskudd til boligsosiale tiltak som skal tildeles i 2021.

Tilskuddet skal stimulere til kunnskapsutvikling, innovasjon og nytenking om boligsosialt arbeid og boligsosial politikk. Tilskuddet skal bidra til å forebygge at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet, og bidra til at vanskeligstilte kan skaffe seg og beholde en egnet bolig. Mer informasjon om tilskuddet

Søknadsfrist er 8. januar 2021.

Program

 1. Velkommen og kort om tilskuddsordningen
  ved Husbanken, kontordirektør Per Olaf Skogshagen og seniorrådgiver Monica Ketelsen

 2. Presentasjon av tre prosjekter som har mottatt midler fra Husbanken tidligere:
  • Byfellesskap som boligsosialt grep, med Svartlamoen som case
   Sosiologisk Poliklinikk v/sosialog Aksel Tjora og sosialantropolog Martine E. S. Hammer
  • Boligbygging med sosial bærekraft
   Byantropologene v/antropolog Katja Bratseth 
  • Boindeksprosjekt II (en metode for å måle opplevelsen av å bo i en leiebolig)
   Leieboerforeningen v/leder Lars Åsen m/fl

 3. Presentasjon av prosjekt kobo – digitalt system for kommunale utleieboliger
  Husbanken v/fagdirektør Beate Lofseik

 4. Aktuelle spørsmål rundt ordningen fra deltakerne

For spørsmål om webinaret, søknad og søkeprosess kan du ta kontakt med Monica Ketelsen på post@husbanken.no

Aktuelle spørsmål om tilskuddsordningen kan også sendes inn i forkant til post@husbanken.no. Disse vil bli besvart på webinaret.