Bostøtte i private kollektive løsninger

Start: 06. mai 2021 12.30
Slutt: 06. mai 2021 13.30
Sted: Webinar på Teams
Pris: Gratis
Målgruppe: For saksbehandlere i kommunene
Påmeldingsfrist: 05. mai 2021 09.30

Husbanken inviterer deg som er bostøttesaksbehandler i kommunen, til et webinar om private kollektiv (bokollektiv). Vi vil se på reglene som gjelder for private kollektiv og snakke om praktisering av regelverket.