Webinar: Husbankens rolle i dyrtid

I dette webinaret ser vi på hvordan renteutviklingen det siste året påvirker boligmarkedet og folks økonomi. Hvordan tror vi at boligprisene utvikler seg framover, og hva med leieprisene? Og hvordan kan Husbankens virkemidler stimulere både etterspørsel og tilbud i markedet?

Start: 11. juni 2024 10.00
Slutt: 11. juni 2024 12.00
Sted: Webinar på Teams
Pris: Gratis
Målgruppen er alle som er interessert i boligpolitikk og boligforsyning.
Påmeldingsfrist: 10. juni 2024 12.00

I juni 2023 holdt Husbanken webinar om startlån i dyrtid, med blant andre André Kallåk Amundsen fra OsloMet. Der ble det fremhevet at prisene øker dersom tilbudssiden reduseres. Det vil påvirke muligheten for at alle skal kunne eie sin egen bolig. Bolig er for de fleste en forutsetning for utdanning, helse og arbeid. Nå ser vi på utviklingen det siste året og tiden framover.

Program

10.00-10.05
Velkommen

10.05-10.30
André Kallåk Anundsen, doktorgrad i samfunnsøkonomi, prisvinnende forsker og fast skribent i Dagens Næringsliv. André forsker på boligmarkedet og hvordan boligmarkedet påvirker, og påvirkes av resten av økonomien. Han skal oppdatere oss på hva som har skjedd det siste året, usikkerhetsmomenter og hypoteser om fremtiden.

10.30-10.50
Presentasjon av tall fra nyboligmarkedet og utviklingen i salg og igangsetting. Hva kan gjøres for å snu trenden i nyboligmarkedet? v/ Espen Fjeld, leder salg og marked i Trysilhus.

10.50-11.05
Tilbudssiden må øke for å stabilisere prisene, men hva hindrer utbyggerne og finnes det løsninger? [TBA]

11.05-11.20
Startlån - Husbankens svar på boligkjøper sine utfordringer v/ Jo Le, fagdirektør i Husbanken.

11.20-11.35
Husbankens virkemidler for å øke tilbudssiden av boliger i markedet v/ Tor W Christensen, avdelingsdirektør økonomiske virkemidler i Husbanken.

11.35-11.45
Husbankens rolle i dyrtid v/ Erik Simensen, avdelingsdirektør i Husbanken øst.