Webinar om bostedsløshet: Bo- og tjenestetilbud til personer med økt voldsrisiko

Velkommen til åpent nettverk som samarbeid om bostedsløshet. I en serie av webinarer vil du kunne lære mer om stabile og gode boliger, og tjenester for bostedsløse og personer som har utfordringer innen rus og/eller psykisk helse.

Start: 15. mars 2024 09.00
Slutt: 15. mars 2024 10.15
Sted: Digitalt
Pris: Gratis
Webinaret passer for ledere og fagpersoner i kommuner, som er involvert i arbeidet med bostedsløse og/eller personer som har utfordringer innen rus og/eller psykisk helse.
Påmeldingsfrist: 13. mars 2024 23.00

Merk at påmeldingslenken på denne siden kun gjelder for webinaret 15. mars, ikke hele serien.

Tema for tredje webinar i rekken er: Bo- og tjenestetilbud til personer med økt voldsrisiko.

Program

  • Velkommen v/Liv Halseth, seniorrådgiver i Husbanken.
  • Drammen Kommune vil dele av sin erfaring og kunnskap om hvordan de med bo- og tjenestetilbud til personer med økt voldsrisiko, v/ Øyvind Schefte, virksomhetsleder i rus og psykisk helsetjeneste i Drammen kommune.
  • FACT Sikkerhet – Hvordan spesialisthelsetjenesten kan bidra til trygg overgang fra og oppfølging etter institusjonsopphold ved Hanna Mantila, seniorrådgiver i Husbanken.
  • Spørsmål og dialog.

Les også: — Noen kaller det samfunnsvern, vi kaller det tilbakeføring til samfunnet (napha.no)

Vi oppfordrer kommunene til bred deltakelse, slik at dere i etterkant av webinaret kan få gode, faglige diskusjoner.