Ung ufør – eie egen bolig

Start: 21. oktober 2020 09:00
Slutt: 21. oktober 2020 11:00
Sted: Webinar
Pris: Gratis

Boligpolitikken er viktig for samfunnsutviklingen her nord. Konferansen skal motivere kommunene til å ta boligsosiale hensyn, både i plan og metode, for å skape byer og tettsteder der det er godt å bo og leve for alle. Vi vil også berøre FNs bærekraftmål og hvordan kommunene implementere disse i boligpolitikken.

Program 

  • Velkommen
  • Forskningsrapport/bo-levekår for psykisk utviklingshemmede
    v/Kim Astrup, forsker II, OsloMet

  • Husbankens strategi for arbeidet med unge uføre
    v/Osmund Kaldheim, administrerende direktør, Husbanken

  • Pause

  • Unge uføre – eie egen bolig – eksempel på prosjekt

  • Avslutning og veien videre 

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet.