Tilvisningsavtaler og utleieboliger

Start: 27.05.2021 13.00.00
Slutt: 27.05.2021 14.30.00
Sted: Webinar på Teams
Pris: Gratis
Åpent for alle
Påmeldingsfrist: 26.05.2021 13.00.00

Vi inviterer til åpent webinar om hvordan fremskaffe private utleieboliger med kommunal rett til tilvising. Husbanken har en låneordning til slike utleieboliger. Møtet egner seg for alle kommuner, også de som ikke har forhåndskjennskap til ordningen.

Mål 2 i ny nasjonal strategi for sosial boligpolitikk er at leie skal være et trygt alternativ.

Husbanken har utviklet en arbeidsprosess i fem faser for å fremskaffe private utleieboliger med rett til kommunal tilvising som støtter dette målet.

I utgangspunktet kan alle kommuner fremskaffe gode utleieboliger med tilvisingsavtale gjennom profesjonelle utleiere. Husbankens kan bistå kommunene med råd og veiledning.

I webinaret vil vi orientere om bakgrunn, praktisk gjennomføring, eksempler på gode prosjekter og høre nyttige erfaringer fra tre kommuner.

Program:

  • Tilvisingsavtaler - bakgrunn, arbeidsprosess og eksempler, v/Lars K. Halleraker i Husbanken
  • Erfaring fra fase 1, v/Kristian Marhaug i Halden kommune
  • Erfaring fra fase 2-3, v/Marianne Pleym, Tromsø kommune 
  • Lånevilkår og bankfaglige vurderinger, v/John Grønset i Husbanken 
  • Erfaringer fra fase 4-5, v/Andreas Gamst i Hammerfest kommune 
  • Hvordan realisere gode utleieboliger med rimelig leie i distriktene? Oppspill v/Lars K. Halleraker
  • Respons på spørsmål

Vi sender deltakerlenke dagen før webinaret.

Velkommen!