Hva er utfordringene i kommunens boligsosiale arbeid?

Husbanken ønsker å bli bedre kjent med de boligsosiale utfordringene i kommunen din. Hensikten er å kunne tilby veiledningen, verktøyene og bistanden dere behøver.

Onsdag 2. november sender vi derfor ut en undersøkelse til alle kommunedirektørene. Frist for å svare er 17. november. 

For at Husbanken skal tilby kommunen de beste tjenestene, anbefaler vi at flere ansatte med ulike roller bidrar med å besvare undersøkelsen.

Kommunal- og distriktsdepartementet ønsker også mer fakta om kommunenes boligsosiale arbeid enn hva de har i dag. Resultatene fra kommuneundersøkelsen vil være en kilde til politikk- og virkemiddelutforming i tiden som kommer.  

Denne kommuneundersøkelsen kommer vi til å sende ut en gang i året. Undersøkelsen erstatter den forrige som handlet om kommunenes tilfredshet med Husbankens tilbud.  

Trykk her dersom du ikke fikk undersøkelsen 2. november