Webinar: Hvordan kan startlån hjelpe barnefamilier til en egen bolig?

Start: 17. november 2020 12.00
Slutt: 17. november 2020 15.00
Sted: Webinar på Teams
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 16. november 2020 15.00

Hvordan kan startlånet bidra til nedgang i sosialbudsjettet og samtidig være med på å bekjempe barnefattigdom? Syv kommuner i Midt-Norge har deltatt i et barnefamilieprosjekt i perioden 2019 – 2020. Nå ønsker de å dele kunnskap og erfaringer fra sitt arbeid.

Program

Fylkesmann Erik Stene ønsker velkommen. 

Ulike kommuner i Midt-Norge deler sine erfaringer i arbeidet med barnefamilier:

  • Molde kommune v/ Bård Misund: organisering og forankring hos ledelsen
  • Verdal kommune v/ Siw Tone Valstad: kartlegging av barnefamilier
  • Melhus kommune v/Tor Ingar Verstad: intern samhandling med NAV
  • Stjørdal kommune v/ Anne Lise Tiller Sætnan: arbeid med flyktningfamilier

Barna først: v/ Kari Vatne, NAV Ringerike og Tine Solbakken, Ringerike kommune 

Barndommen er her og nå: Trygve Rossebø, NAV Trøndelag

Videre arbeid og oppfølging fra regional stat fra 2021 v/Torhild Skjetne, Husbanken

Vi sender deg deltakerlenken dagen før webinaret.  

Velkommen!