Rogaland: Fagdag om startlån

Husbanken og statsforvalteren i Rogaland inviterer deg til en fagdag om startlån. Kom og møt andre som jobber med startlån. Vi skal dele erfaringer, få faglig input og lære mer om helhetlig virkemiddelbruk.

Start: 22. september 2022 09.30
Slutt: 22. september 2022 15.30
Sted: Stavanger kommune sine lokaler i Sandvigå 7, Stavanger
Pris: Fagdagen er gratis, reise og eventuelt opphold må dekkes av den enkelte
Fagdagen er for kommunale ledere og saksbehandlere i Rogaland fylke
Påmeldingsfrist: 08. september 2022 00.00

Program

To kommuner skal fortelle hvordan de hjelper ulike mennesker med å kjøpe sin egen bolig. Flere erfaringer vil bli delt i gruppearbeid. I tillegg blir det innlegg fra både statsforvalteren og Husbanken.

Har du innspill til tema eller en problemstilling som vi kan ta opp på fagdagen? Trykk her for å sende innspill til oss. 

Hold av datoen, komplett program kommer i slutten av august. 

Alle trenger et trygt hjem – Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2023)