Webinar: Startlån i dyrtid

Hva betyr økte priser og rentekostnader for startlånmottakere? Hva er hindringer og hva er mulighetene for gode boligløsninger i dyrtid?

Start: 15. juni 2023 10.00
Slutt: 15. juni 2023 12.00
Sted: Webinar på Teams
Pris: Gratis
Webinaret retter seg mot kommunalt ansatte i Innlandet, Viken og Oslo, men det er anledning for andre å delta.
Påmeldingsfrist: 14. juni 2023 12.00

Renteøkninger og økte forbruksutgifter får særlig stor betydning for husstander med svak økonomi. I dette webinaret får du kunnskap om betingelsene for norsk økonomi framover, og hvordan dette vil påvirke mulighetene for at også vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne finansiere og beholde egen eid bolig. Vi vil synliggjøre både begrensninger og muligheter for god bruk av startlån med inspirerende foredragsholdere fra forskning og praksisfelt:

  • Hvordan og hvorfor påvirker økt rente boligmarkedet og folks økonomi?
  • Nye SIFO-satser – hvor store er levekostnadene?
  • Betydningen av høyere rente og lang nedbetalingstid for startlånmottakere.
  • Kommunale retningslinjer - innenfor eller utenfor formålet med ordningen?
  • God startlånpraksis i dyrtid – hvordan oppnå gode løsninger for den enkelte?