Bergen: Fagdag om startlån

Kom og møt andre som jobbar med startlån. Vi skal dele erfaringar, få fagleg input og lære meir om heilskapleg verkemiddelbruk.

Start: 20. september 2022 09.30
Slutt: 20. september 2022 15.30
Sted: Statens Hus, Kaig 9, Bergen 11.et.
Pris: Fagdagen er gratis, reise og eventuelt opphald må dekkjast av den enkelte
Fagdagen er for kommunale leiarar og saksbehandlarar i tidlegare Hordaland fylke
Påmeldingsfrist: 08. september 2022 00.00
Hold av datoen, vi kjem tilbake med program i slutten av august. 

Har du innspel til tema eller ei problemstilling som vi kan ta opp på fagdagen? Trykk her for å sende innspel til oss.

Alle trenger et trygt hjem – Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2023)