Stenging av startsak og startrap 1. januar 2020 og frist for årsrapportering

Det nye saksbehandlingssystemet, Startskudd, blir obligatorisk fra 1. januar 2020.

Kommuner som bruker eget system når de behandler papirsøknader

Alle vedtak må registreres i Startskudd fra 2020. Det betyr at alle papirsøknader med vedtak i 2020, eller som fører til utbetaling i 2020 må registreres i Startskudd. Enkeltrapportering for året 2020 kan ikke lenger utføres i Startrap, som er Husbankens gamle rapporteringssystem.

Kommuner som bruker Startsak når de behandler papirsøknader

Det gamle systemet Startsak vil stenge for registrering av nye saker, vedtak, utbetalinger fra  1. januar 2020. Det vil kun være åpnet under årsrapporteringen

Startsak og Startrap – er åpnet under årsrapporteringen

For året 2019 er det åpent for å legge inn saker og gjøre de nødvendige endringer for å få rapporteringen for 2019 i orden.

Startsak stenges 1. februar 2020

Alle sakene som ligger her finnes i deres egne arkiv. Dere vil ikke få lesetilgang til Startsak. Det nye saksbehandlingssystemet, Startskudd, blir obligatorisk fra 1. januar 2020.

System

Frist

Stengedato

Handlinger / situasjon

Startsak

 

01.01.2020

Ikke mulig å registrere nye saker, fatte vedtak og registrere utbetalinger for 2020

Startrap

 

01.01.2020

Nye enkeltrapporteringer vil ikke rapporteres på året 2020

Startrap – årsrapportering

06.01.2020 kl. 23.59

07.01.2020

Årsrapportering – kommuner som er berørt av kommunereformen / fylkessammenslåing

Startrap – årsrapportering

24.01.2020

kl. 23.59

Stenges når alle kommunene har rapportert og tallene er sjekket.

Årsrapportering – kommuner som ikke er berørt av kommunereformen / fylkessammenslåing

Startsak og Startrap

 

01.02.2020

Stenges etter at årsrapporteringen for 2019 er utført

 NB! Merk kort frist for de kommunene som er berørt av kommunesammenslåing / fylkessammenslåing.

Ved spørsmål ta kontakt med kontaktpersonen ved ditt regionkontor.