Ofte stilte spørsmål

Hvordan kan jeg få automatisk arkivering (FIKS/SvarInn)?

  • Kommunen må ta kontakt med KS for å bestille og sette opp FIKS/SvarInn (mottaksservice) mot egen arkivløsning. Dette gjøre dere ved å sende en e-post til KS på svarut@ks.no
  • Når FIKS/SvarInn er satt opp mot arkivløsningen tar du kontakt med Husbanken via brukerservice@husbanken.no for å aktivere automatisk journalføring. Det eneste Husbanken trenger er organisasjonsnummeret som kommunen har registrert i FIKS/SvarInn. Her kan du lese mer om FIKS/SvarInn.

Blir avslag og utbetalinger i Startskudd automatisk rapportert?

Du kan registrere utbetalingen direkte i Startskudd. Det er altså ikke lenger nødvendig å registrere (enkeltrapportere) utbetalingene i Startrap.

Kan jeg hente opp søknader fra Altinn?

Nei, søknadene finnes kun i Startskudd. Ved å benytte SvarInn vil saken automatisk bli arkivert.

Hva skal jeg som saksbehandler gjøre hvis søkeren har endret på SIFO-satsene?

Du kan enten godkjenne eller forkaste søkerens endringer. For å endre beløpene klikker du først på penn/blyant- symbolet som finnes øverst til høyre. Så kan du endre beløp for de feltene du ønsker. Det er ikke mulig å endre alle tall tilbake til SIFO med ett klikk. Hensikten er at du skal vurdere søkers endringer og ta stilling til hver enkel post.

Hvordan skal jeg innstille og fatte endelig vedtak i en sak?

Det skal alltid være to ulike personer som «skriver under» et vedtak. En og samme saksbehandler kan ikke både innstille og vedta sin egen innstilling. Alle som har rollen fullmaktshaver kan vedta en innstilling. En saksbehandler kan godkjenne innstillingen fra andre saksbehandlere hvis hun har rollen som fullmaktshaver. Kommunen kan bestille tilgang til systemet for nye personer ved å sende e-post til brukerservice@husbanken.no og oppgi navn, e-postadresse og ønsket rolle.

Når vises merknaden «nye vedlegg» i arbeidslista, og når forsvinner den?

Når du har startet saksbehandlingen og status står som «under arbeid», vil merknaden «Nye vedlegg» blir stående inntil vedlegget er behandlet. Det vil si at du må markere det som godkjent, avvist eller ikke relevant. Før du har startet saksbehandlingen (status «ikke påbegynt»), vil merknaden «Nye vedlegg» ikke vises på arbeidslisten.

Er det obligatorisk å bruke den nye saksbehandlingsløsningen?

Den blir obligatorisk for alle kommuner fra 01.01.2020. Husbanken oppfordrer alle til å benytte den nå.  Ved å dele erfaringer og meninger med oss, bidrar du dermed direkte til å utvikle løsningen.