Narvik: Fagdag om startlån

Kom og møt andre som jobber med startlån. Vi skal vi dele erfaringer, få faglig påfyll og lære mer om helhetlig virkemiddelbruk.

Start: 27. september 2022 09.30
Slutt: 27. september 2022 15.30
Sted: Scandic Narvik, Kongens gate 33, Narvik
Pris: Gratis. Reis og opphold må dekkes av den enkelte.
Fagdagen er for ledere og saksbehandlere i de nordligste Nordlandskommunene.
Påmeldingsfrist: 16. september 2022 16.00

Program

  • Husbankens oppdrag
  • Statsforvalteren presenterer strategien/boligsosiale forhold
  • Startlån - faglig nytt fra Husbanken
  • Lunsj
  • Slik jobber Narvik kommune med startlån
  • Case/gruppearbeid
  • Oppsummering av gruppearbeid og diskusjon i rommet

Hvis du har allergi/matintoleranse, vennligst meld fra om det ved påmeldingen.

Har du innspill til tema eller en problemstilling du ønsker vi skal ta opp på fagdagen?  Trykk her for å komme med innspill.

Alle trenger et trygt hjem – Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken