Standardbrev

Her finner du standardbrev til bruk i saksbehandlingen.

Brevene kan du lagre på egen pc, og de kan endres etter behov. For å lagre, trykk på høyre museknapp når markøren står over den aktuelle lenken, og velge Lagre mål som.

Låne- og tilskuddsavtalene er kun maler. Kommunen må gjøre en selvstending juridisk vurdering av innholdet før de benyttes: