Ny lov fra 2020: Lov om bustøtte og kommunale bustadtilskott»

Eksisterende Bostøttelov endrar fra 1. januar 2020 navn til: «Lov om bustøtte og kommunale bustadtilskott». Loven blir utvidet med et eget kapittel som omhandler tilskuddene, «Kommunale tilskot til etablering i eigen bustad og til tilpassing av bustad.

Du finn heile lovtillegget på Lovdata.no. Tilskudd til etablering i egen bolig er forankret i § 14 og omtales ikke her. Tilskudd til utredning og prosjektering er forankret i § 15 og er et tiltak under tilskudd til tilpasning.