Opplæring del 1.

DEMO
Du må være registrert som saksbehandler i en kommune for å få
tilgang til denne testversjonen.

Her kan du teste e-søknad startlån og tilskudd ved hjelp av en demo. Hensikten er å prøve søknaden slik at du blir kjent med den, og bedre kan hjelpe og veilede søkere.

 

Slett det personnummeret som er registrert i feltet og kopier inn ett av disse fiktive personnumrene i demoen:

 

  • 12096342568   
  • 12113019024  
  • 14117821758

I søknaden er det preutfylte opplysninger knyttet til arbeidsinntekt, gjeld, sivilstatus osv.  Dette er opplysninger som er hentet automatisk inn for den enkelte søker.  Alle disse opplysningene kan endres når du tester.  Prøv ut løsningen ved å legge inn forskjellige opplysninger/scenarier. 

 

Du må være tilkoplet kommunens nettverk for å teste søknaden. Dersom du bruker nettleseren Internett Explorer, må du ha en oppdatert nettleser.

E-søknaden fungerer best med Google Chrome.