Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på en del spørsmål som kan hjelpe deg i arbeidet med den nye løsningen.

Hvem kan søke elektronisk?

Alle som har bostedsadresse i Norge kan søke.

Hva er elektronisk ID?

Du finner all informasjon om dette på ID-porten Slik-skaffer-du-deg-elektronisk-id

Husbanken anbefaler at FIKS/SvarInn benyttes. Det vil føre til færre manuelle rutiner.

Dersom kommunen ikke tar i bruk FIKS/SvarInn

For de kommunene som velger å ikke ta dette i bruk, må arbeidet med journalføring organiseres slik at det passer best mulig inn i eksisterende journalføringsrutiner.

Husbanken skisserer to alternativer for manuelle rutiner: 

  1. Saksbehandler tar ut søknader fra arbeidslisten i ekstranett og journalfører i kommunens sak/arkivsystem som del av saksbehandlingsrutinen.
  2. Kommunen gir postmottak tilgang til arbeidslisten i Ekstranett og journalfører i sak/arkivsystem før de fordeler saken til saksbehandler. 

Søknadsløsningen varsler hver dag automatisk om nye e-søknader som er sendt kommunen. Dette blir sendt i en egen e-post. Kommunen kan oppgi e-postadresse til den som har ansvar for journalføring.

Hvordan søke uten elektroteknisk ID, eller med verge?

Det er mulig å søke også for de som ikke har en elektronisk ID eller som bruker verge. Her ser du hvordan du går fram.

Hva gjør jeg om jeg trenger brukerstøtte?

Alle faglige spørsmål sendes til de respektive regionkontorene i Husbanken. For teknisk brukerstøtte kontakter du brukerservice;

Hvordan laster jeg opp vedlegg til e-søknaden?

Her får du informasjon om hvordan du laster opp vedlegg.

Er det mulig å søke via telefon og nettbrett?

Ja. Du kan søke elektronisk via datamaskin, nettbrett og smarttelefon.

Kan søker ta bilde av dokumentene eller må søker skanne dem inn?

Søker kan ta bilde av vedleggene. 

Se beskrivelse av hvordan søker kan laste inn vedlegg.

Jeg har to søkere som skal søke sammen, hva gjør de da?

En av søkerne logger seg på, påbegynner en søknad og oppgir den andre som medsøker.

Husbanken sender deretter en melding om samtykke til den/de som skal stå ansvarlig på lånet sammen med søker. Disse vil motta en SMS som sier hva de skal gjøre. Søker kan fortsette å fylle ut søknaden når alle de de ansvarlige har gitt sitt samtykke. 

Jeg har en søker på telefonen som trenger hjelp, hvordan kan jeg gå inn i søknadskjemaet og se hva de «ser»? >

Gå inn på testsøknaden her, Logg deg inn med et av de fiktive personnumrene og klikk deg frem til siden i skjemaet som kunden trenger hjelp til.

Gjelder søknaden finansiering av både lån og tilskudd?

Ja, i ny e-søknad startlån og tilskudd til etablering søkes det om finansiering, det vil si at kunden søker om både startlån og tilskudd til etablering. Derfor må du registrere og behandle disse søknadene som søknad om både startlån og tilskudd til etablering. Vi ser at flere kommuner bare registrerer e-søknaden i startsak som startlån. Det er viktig at dere registrerer søknaden korrekt. Så må du gi et eget avslag hvis søker ikke er berettiget tilskudd. Dette er juridisk pålagt å sikre klageadgang for både tilskudd og startlån.

Selvstendig næringsdrivende. Blir opplysninger om formue og gjeld innhentet automatisk ?

Dersom den sist tilgjengelige skattemeldingen for søkeren eller medsøkeren er en skattemelding for næringsdrivende, vil ikke opplysninger om formue eller gjeld bli hentet inn i e-søknaden. Søkeren eller medsøkeren må selv oppgi disse. Kommunene må derfor alltid kontrollere saker der søkeren eller medsøkeren har skattemelding for næringsdrivende. 

Hvorfor skjer det noen ganger at skattemeldingen ikke automatisk henter opp opplysninger om formue og gjeld? 

I tilfeller der elektroniske søknader sendes i perioden fra midten av februar til begynnelsen av mars (frem til ny skattemelding er sendt ut) vil det skje at  formue og gjeld ikke preutfylles i søknadsskjemaet, selv om skattemeldingsdokumentene er ferdig lastet opp. Grunnen til dette er at det i februar hvert år kjøres en rutinemessig rydding i Altinn hvor skattemeldingsdata slettes. Dette er for å forhindre at borgere gjør endringer i en utdatert skattemelding for forrige år, og sender denne inn til Skatteetaten samtidig som det sendes ut en ny skattemelding fra sist år.