Bodø: Fagdag om startlån

Kom og møt andre som jobber med startlån. Vi skal vi dele erfaringer, få faglig påfyll og lære mer om helhetlig virkemiddelbruk.

Start: 22. september 2022 09.30
Slutt: 22. september 2022 15.30
Sted: Husbankens lokaler, Jakhelln Brygge, Torvgata 2, 5. et., Bodø
Pris: Gratis. Reise og opphold må dekkes av den enkelte.
Fagdagen er for ledere og saksbehandlere i kommunene midt i Nordland.
Påmeldingsfrist: 12. september 2022 16.00

Program

  • Husbankens oppdrag
  • Statsforvalteren presenterer strategien/boligsosiale forhold
  • Startlån - faglig nytt fra Husbanken
  • Lunsj
  • Slik jobber Fauske kommune med startlån
  • Case/gruppearbeid
  • Oppsummering av gruppearbeid og diskusjon i rommet

Hvis du har allergi/matintoleranse, vennligst meld fra om det ved påmelding.

Har du innspill til tema eller en problemstilling du ønsker vi skal ta opp på fagdagen? Trykk her for å komme med innspill.

Alle trenger et trygt hjem – Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken