Webinar: Spørretime i Husbanken øst

Jobber du med boligspørsmål i en kommune i Innlandet, Oslo og Viken? Lurer du på hva vi i Husbanken kan bidra med? Bli med på en ny form for webinar der vi svarer på spørsmål i «Husbanken øst sin spørretime».

Start: 24. november 2022 10.00
Slutt: 24. november 2022 11.00
Sted: Webinar på Teams
Pris: Gratis
Webinaret er for ansatte i kommunene i Innlandet, Oslo og Viken
Påmeldingsfrist: 22. november 2022 14.00

Husbanken skal bidra til at kommunene og andre aktører har tilgang på god og relevant kunnskap og kompetanse på boligsosialt og boligpolitisk arbeid. Derfor ønsker vi å svare ut hvordan lån og tilskudd fra Husbanken kan brukes til å løse utfordringer på boligmarkedet – spesielt i lys av de økonomiske forholdene i Norge høsten 2022. 

Send oss gjerne spørsmål i forkant av webinaret – og bli med i vår spørretime.

Her er noen eksempler på spørsmål:

 • Hvem bestemmer hva Husbanken driver med, og hvilke virkemidler dere har?
 • Hva slags økonomiske virkemidler har kommunene å hente hos Husbanken?
 • Får alle bostøttemottakere støtte etter samme utregning, uavhengig av hvor de bor?
 • Hvordan kan startlånet være positivt for vanskeligstilte?
 • Er det ikke uheldig at personer med svak økonomi skal ha et stort boliglån?
 • Hva tror dere om risikoen for startlånskundene nå? Det er jo usikre tider for alle.
 • Hva handler egentlig boligsosiale hensyn i kommunal planlegging om?
 • Hvordan kan Husbanken hjelpe oss med dette?
 • Hva er Husbankens rolle i områdesatsinger?
 • Kan Husbanken hjelpe oss med å få oversikt over de kommunale boligene vi har?
 • Hvem er det som kan få tilskudd til boligtiltak?
 • Hvordan er forholdene i det private utbyggermarkedet nå?
 • Hva skal til for å få med aktører i dagens markedssituasjon?

Disse er bare noen eksempler på spørsmål det er mulig å stille, og vi skal svare så godt vi kan. Vi er avhengig av at din kommune stiller et spørsmål for å vite hvor skoen trykker, og vi håper du melder deg på webinaret. Ta en liten lunsjprat med kolleger i forkant for å finne ut av hvilke utfordringer dere skal løse og om Husbanken kan bidra.

Vi oppfordrer dere til å sende spørsmål så tidlig som mulig. Spørsmålene er spesielt viktige for å gjøre oss oppmerksomme på kommunes behov vi ikke kjenner godt nok, og som vi sammen bør komme til bunns i! 

Du kan også stille spørsmål direkte i chatten under sending.

Vi sender deltakerlenke 23. november til de som er påmeldt.