Langesund: Boligsosial konferanse «Alle trenger et trygt hjem»

På årets boligsosiale konferanse i sør vil du få ny kunnskap og utveksle erfaringer med andre om hvordan bidra til å hjelpe ulike målgrupper til et trygt hjem. Det er Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark og Statsforvalteren i Agder som sammen med Husbanken inviterer til konferanse.

Start: 02. mai 2022 11.30
Slutt: 03. mai 2022 14.00
Sted: Quality hotel skjærgården i Langesund
Pris: Hele konferansen er gratis
Konferansen er for alle i Agder, Vestfold og Telemark som jobber med boligsosialt arbeid, planarbeid, barnevern, flyktninger, frivillige og brukerorganisasjoner
Påmeldingsfrist: 06. april 2022 00.00

Denne årlige konferansen er et samlingspunkt for alle dere som på en eller annen måte hjelper innbyggere med bolig eller som planlegger boliger i kommunens regi. Her vil du få ny inspirasjon og kunnskap, se forbilledlige eksempler, treffe andre og bygge nettverk. 

Årets tema er den nasjonale strategien for sosial boligpolitikk «Alle trenger et trygt hjem». Strategien har fire prioriterte innsatsområder:

  • Ingen skal være bostedsløse
  • Barn og unge skal ha gode boforhold
  • Personer med nedsatt funksjonsevne skal på lik linje med andre kunne velge hvor og hvordan de bor
  • Aldersvennlige boliger til eldre

Vi vil få innlegg fra Kommunal- og distriktsdepartementet, Barneombudet, Husbanken, forsknings- og kompetansemiljø og flere kommuner som har erfaringer i det boligsosiale arbeidet. 

Påmeldingen er bindende. Ved manglende eller for sen avmelding (6.april) vil konferansekostnadene i sin helhet faktureres den enkelte. 

Vi forbeholder oss retten til å prioritere dersom det kommer flere påmeldte enn hva vi har plass til. 

Program 2. mai

Registrering og lunsj starter kl 11:30

12:30  Velkomst og åpning, v/Bamble kommune og KDD

13:05  Alle skal bo trygt og godt, v/Øystein Djupedal i Husbanken

13:45  Boligsosialt arbeid en nøkkel i velferdspolitikken, v/statsforvalter Gina Lund

14:30  Barn bor også og har rettigheter, v/barneombud Inga Bejer

15:00  Utviklingshemmede eier egen bolig i bofellesskap - brukermedvirkning og involvering, v/fem representanter fra Smibakken borettslag og Lindesnes kommune

16:00  Relasjonskompetansens betydning for samarbeid og effektivitet, v/Jan Spurkeland i Relasjonsledelse AS

19:30  Middag

Program 3. mai

09:00  Gode utleieboliger og tilvisningsavtaler, v/Heidi Sjerve fra Steinar Moe Eiendom AS og Anita Ballestad i Skien kommune

09:30  Gummirammer og livskvalitet, v/Per Gunnar Lunde Oseng i Bjørnafjorden kommune

10:20  Teoretisk og metodisk grunnlag for individuell boligplan i Sandefjord kommune, v/Geir Møller i Telemarksforskning

10:50  Fremvekst av individuell boligplan og individuell boligplan i praksis, v/Sissel Bekkelund i Sandefjord kommune

11:35  Regional velferdsarena sør, arbeidsutvalget og arbeidsgruppene presenterer sitt arbeid

12:00  Helhetlig planlegging for å løse boligsosiale utfordringer, v/doktorgradskandidat Anne Skjævestad ved UiA/Husbanken

13:00  Lunsj og vel hjem

 

Velkommen til Langesund!