Søkerkonferanse om tilskudd til boligsosiale tiltak 2022

Husbanken inviterer deg til webinar om tilskudd til boligsosiale tiltak. Du får informasjon om innretning og prioriteringer for tilskuddet i 2022.

Start: 18. januar 2022 11.30
Slutt: 18. januar 2022 12.30
Sted: Webinar på Teams
Pris: Gratis
Webinaret er for kommuner, frivillige, private og offentlige aktører
Påmeldingsfrist: 17. januar 2022 11.00

Tilskudd til boligsosiale tiltak skal stimulere til kunnskapsutvikling, innovasjon og nytenking om boligsosialt arbeid og boligpolitikk. Målet med tilskuddet er å støtte prosjekter som på ulike måter bidrar til å forebygge at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet og bidra til at alle kan skaffe seg en god bolig.

Fra 2022 har tilskuddet blitt toårig. Du får lære mer om dette, om våre vurderingskriterier og hva som er viktig å få med i en eventuell søknad. Du får også tips er erfaringer fra fire tidligere tilskuddsmottakere.

Les mer om tilskudd til boligsosiale tiltak her

Program

 • Informasjon om tilskudd til boligsosiale tiltak og masterstipend
 • Fire tilskuddsmottakere deler bakgrunn for søknad og erfaringer:
  • Senja kommune – Finnsnes bolig- og læringssenter
  • Askøy kommune – Innbyggermedvirkning i boligsosialt utviklingsarbeid
  • Leieboerforeningen – Tryggere leieforhold for straffedømte
  • Oslo kommune – Nytt bolig- og finansieringskonsept for bostedsløse med rusproblemer
 • Spørsmål og svar