Nasjonal strategi: Hvordan gjør vi det i Rogaland og Vestland?

Start: 09. april 2021 09.00
Slutt: 09. april 2021 12.00
Sted: Webinar på Teams
Pris: Gratis
Målgruppe:
Påmeldingsfrist: 08. april 2021 09.00

Regionalt webinar: Vi inviterer kommuner i Rogaland og Vestland til et digitalt kunnskapsmøte om strategien for den sosiale boligpolitikken Alle trenger et trygt hjem. Vi setter søkelys på hvordan vi kan oppnå målene i strategien på regionalt nivå.

Program

  • Presentasjon av strategien - mål og innsatsområder, nullvisjon, brukermedvirkning/innbyggerinvolvering, ny lov m.m. v/Lars-Marius Ulfrstad, avdelingsdirektør, Husbanken
  • Sosial bærekraft - boligsosiale hensyn, roller og samarbeid v/May-Britt Jensen, miljøvernsjef, Statsforvalteren Rogaland
  • Flere skal kunne eie - startlån, det skal være trygt å leie, tilvisningsavtaler, tildelingsavtaler, fra leie til eie m.m. v/Husbanken
  • Slik gjør vi det i Sola - trygg boligetablering med startlån, innbyggerinvolvering, rådgiving/veiledning
  • Oppsummering, spørsmål og kommentarer 

Vi sender deltakerlenken til alle påmeldte dagen før webinaret.

Vel møtt!