Rapportering av tilskudd til tilpasning for 2012

Tilskudd til tilpasning skal fortløpende enkeltrapporteres fra 01.01.2012

Bruken av startlån og tilskudd til etablering skal enkeltrapporteres fortløpende gjennom hele året. Nytt fra 2012 er at tilskudd til tilpasning også skal enkeltrapporteres. Dette er nå mulig i rapporteringsmodulen StartRap fra  mars 2012. Dette gjelder for alle søknader om tilskudd til tilpasning som har fått status “Avslag” eller “Utbetalt” fra 01.01.2012.

Samlerapportering for tilskudd til tilpasning utgår. Det viser til avslag- og bevilgningsbrev som er sendt til alle kommuner der dette er blitt gjort kjent.
 
For kommuner som benytter seg av saksbehandlingssystemet StartSak for rapportering blir saker med status “Avslag” eller “Utbetalt” automatisk innrapportert til Husbanken. 
 
Fortsatt må alle kommuner årsrapportere i StartRap en gang i året . Dette gjelder for tap- og tapsfond, rentepåslag. Tallgrunnlaget i skjermbildet startlån og tilskudd må også kontrolleres/verifiseres.