Webinar: Mer velferd med Bolig for velferd?

Start: 24. november 2020 09.30
Slutt: 24. november 2020 14.00
Sted: Webinar på Teams
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 23. november 2020 12.00

Har vi nådd målene i strategien Bolig for velferd? Hvordan kan kommunen dra nytte av kunnskapen og erfaringene fra programarbeidet i det videre boligsosiale arbeidet?

2020 er siste år for den nasjonale boligsosiale strategien Bolig for velferd. En ny evaluering viser at det fortsatt eksisterer utfordringer i det boligsosiale arbeidet. Det er fortsatt mye å ta tak i innenfor barnefattigdom, rus og psykiatri, organisering, boligkvalitet og bomiljø. Hvordan skal vi jobbe videre?

Program

Husbankens arbeid med kommunene v/avdelingsdirektør Lars-Marius Ulfrstad, Husbanken vest

Bestemors bolig: Reproduksjon av ulikhet over generasjoner v/professor Terje Wessel, Universitetet i Oslo

Mer velferd med Bolig for velferd? v/forsker Evelyn Dyb, By- og regionforskningsinstituttet NIBR – Oslo MET

Pause cirka kl 10:45

Regionalt statlig samarbeid og samordning - hvor langt har vi kommet på det boligsosiale området? v/ass. direktør Rigmor Kvia de Waard, Fylkesmannen i Rogaland

Hva har vi lært fra Husbankens kommuneprogram? Hvordan sikre at lavinntekts barnefamilier bor trygt og godt? v/rådmann Bodil Sivertsen, Sandnes kommune

Lunsj cirka kl 12:00

Barna først også etter 2020 v/seniorrådgiver Edle Holt i Husbanken

Tre kommuner om Husbankens kommuneprogram: Har vi bidratt til bedre velferd? v/Stavanger, Haugesund og Kinn

Pause cirka kl 13:20

Én kommune om Storbynettverket: Hvordan oppnå sosial miks av ulike befolkningsgrupper i fortettingsområder? v/seksjonssjef Trond Stigen, Bergen kommune

Hva kan erfaringskonsulenten tilføre kommunale tjenester rettet mot personer med rus- og/eller psykiske lidelser? v/erfaringskonsulent Frode Tony Bodin, Bergen kommune