Mer velferd med Bolig for velferd?

Start: 24. november 2020 10:00
Slutt: 24. november 2020 14:00
Sted: Webinar på Teams
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 23. november 2020 09:00

Har vi nådd målene i strategien Bolig for velferd? Hvordan kan vi dra nytte av kunnskapen og erfaringene fra programarbeidet i det videre boligsosiale arbeidet? Hold av 24. november for Husbanken vest sin digitale programkonferanse.

2020 er siste år av den nasjonale boligsosiale strategien Bolig for velferd. En ny evaluering viser at det fortsatt eksisterer utfordringer i det boligsosiale arbeidet. Det er fortsatt mye å ta tak i innenfor barnefattigdom, rus og psykiatri, organisering, boligkvalitet og bomiljø. Hvordan skal vi jobbe videre?

På konferansen blir det inspirerende foredragsholdere og innlegg fra kommuner og dyktige fagfolk. 

Meld deg på i dag. Mer informasjon og program kommer.