Oslofrokost: Flyttemønster og levekår

Start: 13. oktober 2020 08.30
Slutt: 13. oktober 2020 10.00
Sted: Webinar på Teams
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 12. oktober 2020 13.00

Hvordan påvirker personlig økonomi flyttemønsteret? Hva skjer når husstander med dårligst økonomi kjøper bolig i levekårsutsatte områder?

Vi sender deg deltakerlenken på e-post dagen før webinaret.  

 

Program 

08.30 

Seniorrådgiver Ketil W. Aanensen i Husbanken ønsker velkommen.

08:35       

Hva påvirker norske husholdnings valg av nabolag? Erfaringer fra studier av flyttemønster i Osloregionen v/professor Lena Magnusson Turner fra OsloMet. Hun presenterer forskning som hun og kollega George Galster har gjort på drivere for flytting i Oslo. 

09:00       

«En sosialt bærekraftig boligpolitikk: Mismatch mellom målsetninger og virkemidler?» v/stipendiat Iselin Hewitt ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (UiO). Hewitt startet nylig opp et PhD-prosjekt, hvor hun blant annet vil utforske sammenhenger mellom arealplanlegging, boligbygging og segregering. 

09:25       

Startlån i Oslo: Hvor flytter startlånsmottakerne, og er dét en utfordring? v/Anders Bohlin Borgersen, Velferdsetaten i Oslo kommune. Anders spør også hvordan startlånsordningen benyttes i dag når det gjelder flyttemønster og levekår. Hvis flyttemønster blant startlånskundene representerer en utfordring, hva slags virkemidler har vi for å justere kursen?

09:45       

Panelsamtale med innlederne. Hva har vi hørt? Hvilke faktorer og fenomen trenger vi mer kunnskap om? Hva slags utvikling ønsker vi, og hvordan oppnår vi den? Har vi de økonomiske og pedagogiske virkemidlene vi trenger? Seniorrådgiver Ketil W. Aanensen leder dialogen.

10:00       

Takk for i dag!