OSLO: Orienteringsdag — tilvisningsavtaler

Start: 20. mars 2015 11:30
Slutt: 20. mars 2015 15:00
Sted: Velferdsetaten, Storgt 51
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 13. mars 2015 16:00

Velferdsetaten og Husbanken inviterer til en samling hvor det vil bli orientert om Oslo kommunes ordning med tilvisningsavtaler for leieboliger og hvor målgruppen er eiendomsutviklere og utleievirksomheter.

Tilvisningsavtaler er et forholdsvis nytt boligvirkemiddel og kommunen ønsker gjennom dette å fremskaffe flere kommunalt disponerte boliger, samt å bidra til et mer profesjonalisert utleiemarked.

En tilvisningsavtale innebærer en avtale mellom utleier og kommune/bydel hvor kommunen gis rett til å henvise sine boligsøkere til boliger omfattet av tilvisningsavtalen, men hvor selve leieavtalen inngås mellom utleier og den tilviste boligsøker. Kommunen har ingen forpliktelser i forhold til selve leieforholdet.

Eiendomsutviklere/utleiere vil kunne få prioritet i forhold til grunnlån fra Husbanken ved utvikling, ombygging eller kjøp av boliger for utleie, dersom det er inngått tilvisningsavtale med kommunen.

Byrådsavdeling, Husbanken, Velferdsetaten, Selvaag mfl. vil holde innlegg om bakgrunnen for, fremarbeidelsen av, og tilvisningsavtale som, nytt boligvirkemiddel.  I tillegg får du høre om selve prosessen rundt inngåelse av tilvisningsavtaler, om Husbankens finansieringsordninger og vilkårene for disse, samt praktiske erfaringer med ordningen.