Digital opplæring i Housing First, del 2

Start: 12. oktober 2020 13.00
Slutt: 12. oktober 2020 14.10
Sted: Webinar på Teams
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 09. oktober 2020 13.00

Housing First er en brukerstyrt metode som handler om bolig og tjenester til personer med utfordringer innen rus og/eller psykisk helse. Metoden brukes i både større og mindre kommuner med gode resultater. Flere kommuner kan ha nytte av prinsippene fra Housing First.

 

Denne opplæringen er for deg som ønsker å lære mer om Housing First. Kunnskapen passer godt for kommuner som er i ferd med å starte opp arbeidet etter denne metoden, eller vurderer å gjøre det.

Program

Innføring og praktisering av metoden v/Britt Kari Halvorsen og Housing First-teamet i Husbanken.

Fokusområder:

  • Hva må være på plass før vi starter opp?
  • Erfaringskonsulentens rolle
  • Fidelity - hvor viktig er det?
  • Innspill på tema som deltakerne ønsker belyst i neste samling.