Alle trenger et trygt hjem - rus, psykisk helse og bolig

Start: 14.06.2021 09.00.00
Slutt: 14.06.2021 12.15.00
Sted: Webinar på Teams
Pris: Gratis
Åpent for alle
Påmeldingsfrist: 11.06.2021 09.00.00

Ingen skal være bostedsløse. Både små og store kommuner har utfordringer med å tilby stabile og gode bolig- og tjenestetilbud for personer med rus og/eller psykisk lidelse. Derfor angår nullvisjonen for bostedsløshet svært mange kommuner. Hvordan kan vi hjelpe personer med slike utfordringer til et trygt hjem?

Dette webinaret er laget for ledere og medarbeidere i kommunene og deres samarbeidspartnere. Det er Husbanken som arrangerer webinaret sammen med Statsforvalterne i Vestland og Rogaland. 

 

Program:

Status og aktuelle nasjonale tiltak, v/Osmund Kaldheim, adm.dir. i Husbanken

Sentrale funn i kartleggingen av bostedsløse 2020, v/Evelyn Dyb forsker hos NIBR

På vei mot nullvisjonen - tre eksempler på hvordan bekjempe og forebygge bostedsløshet:

  • Elisabeth Iversen, enhetsleder psykisk helse og rus i Kristiansund kommune
  • Alise Vea, boligsjef i Haugesund kommune
  • Gjermund Veka, leder av boligkontoret i Kinn kommune

Gode råd for å skape gode og trygge boforhold for personer med utfordringer innen rus og/eller psykisk helse, v/Asbjørn Larsen, nestleder i RIO (Rusmisbrukernes interesseorganisasjon) 

Nullvisjonen i europeisk sammenheng, v/Freek Spinnewijn, direktør i FEANTSA (The European Federation of National Organisations Working with the Homeless)

Virksomme tilnærminger og tjenester til personer med utfordringer innen rus og/eller psykisk helse, v/Petter Dahle, faglig rådgiver i NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid)

Hvordan lykkes i egen kommune? v/Lars-Marius Ulfrstad, avdelingsdirektør i Husbanken

 

Vi sender deltakerlenke fredagen før webinaret. 

Vel møtt!