Når markedet svikter

Start: 14. oktober 2020 09:00
Slutt: 14. oktober 2020 11:00
Sted: Webinar
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 13. oktober 2020 08:00

Boligpolitikken er viktig for samfunnsutviklingen her nord. Konferansen skal motivere kommunene til å ta boligsosiale hensyn, både i plan og metode, for å skape byer og tettsteder der det er godt å bo og leve for alle. Vi vil også berøre FNs bærekraftmål og hvordan kommunene implementere disse i boligpolitikken.

Program 

 • Velkommen

 • Hvordan løse problemstillinger? 
  v/Distriktssenteret
   
 • Hvordan bruke startlån?

 • Pause

 • Kommunale boliger – et uforløst potensiale
  v/Johan Vaseli, rådgiver, Husbanken nord, Hammerfest

 • Avslutning og veien videre