Regional oppfølging av webinaret Barna først: Boligeie som vei ut av fattigdom

Start: 16. april 2021 12.00
Slutt: 16. april 2021 14.00
Sted: Webinar på Teams
Pris: Gratis
Målgruppe: Webinaret er for kommunene i Møre og Romsdal
Påmeldingsfrist: 15. april 2021 09.00

Hvordan kan kommunene bruke startlånsmidler på best mulig måte i arbeidet med barnefamilier? Husbanken og Statsforvalteren i Møre og Romsdal inviterer til dette første arrangement i en rekke innenfor samme tema.

Samlingen er beregnet på ledere og andre kommunalt ansatte som jobber innenfor helse- og velferdsområdet, i teknisk etat, og boligrådgivere.

Gjennom eksempler på god praksis og realiserte eie-til-leie-satsinger i fylket får du inspirasjon til hvordan din kommune kan arbeide enda bedre for at utsatte barnefamilier skal kunne bo godt og trygt.

Program:

  • Flere kan eie egen bolig v/Marit Hubak, avdelingsdirektør Husbanken Midt-Norge
  • Hvordan er situasjonen for barnefamilier i Møre og Romsdal? v/fagleder Anne Mette Nerbøberg, Statsforvalteren i Møre og Romsdal
  • Barnefamilier - fra strategi til handling v/Molde kommune
  • Strategi for barnefamiliesatsinga i Ålesund v/Elisabeth Løvland Sund

Deltakerlenke til webinaret sendes ut til alle påmeldte dagen før arrangementet.

Velkommen!