Bostøtte: Meldepliktige inntekter, hva er det og hvordan behandles de?

På årets første bostøttewebinar vil vi gå igjennom regelverket som gjelder for meldepliktige inntekter.

Start: 19. januar 2022 10.00
Slutt: 19. januar 2022 11.00
Sted: Webinar
Pris: Gratis
Webinaret er relevant for saksbehandlere i kommunene
Påmeldingsfrist: 18. januar 2022 10.00

Vi vil også se på eksempler og vise hvordan disse sakene ser ut i bostøttesystemet, og hvordan du som saksbehandler ser hva som er hentet inn, og hva som eventuelt er endret i saken.

Les mer om om meldepliktige inntekter her