Leie til eie

Start: 07. oktober 2020 09:00
Slutt: 07. oktober 2020 11:00
Sted: webinar
Pris: gratis

Boligpolitikken er viktig for samfunnsutviklingen her nord. Konferansen skal motivere kommunene til å ta boligsosiale hensyn, både i plan og metode, for å skape byer og tettsteder der det er godt å bo og leve for alle. Vi vil også berøre FNs bærekraftmål og hvordan kommunene implementere disse i boligpolitikken.

Program

  • Velkommen
  • Hva er leie til eie?
  • Hvordan gjorde vi det? Muligheter og utfordringer
  • Pause 
  • Hva skal til?
  • Avslutning og veien videre