Tilskudd til forsøk med nye boligmodeller

Tilskuddet skal bidra til et større mangfold av botilbud til ulike grupper som er vanskeligstilte på boligmarkedet, og boligløsninger med økt kvalitet og sikkerhet.

Husbanken ønsker å stimulere til nytenkning og forsøksprosjekter med nye boligløsninger. Tilskuddet kan gis til kommuner, selskaper eller prosjekter med formål om å utvikle og teste nye boligmodeller for målgrupper som trenger et mer individuelt tilpasset botilbud.

Denne siden oppdateres fortløpende med mer informasjon om tilskuddet. 

Søknader behandles fortløpende gjennom året, men Husbanken oppfordrer til å søke så tidlig som mulig. Søknadsskjema er under utvikling og vil snart være tilgjengelig på denne siden. Kommuner kan melde om interesse for forsøksprosjekter gjennom dialog med sitt regionkontor, eller gjennom behovsmeldingen.