2.2 Tiltak det ikke gis tilskudd til

  • Vanlig vedlikehold som slitasje og elde, eksempelvis utskifting av varmtvannsberedere, elektrisk anlegg, tak, vinduer eller andre tiltak som skyldes manglende vedlikehold.
  • Kjøp som bare representerer et formelt eierskifte som f.eks. mellom stiftelser og kommune. Se punkt 6.2 i denne veilederen. 
  • Bygging av fellesareal eller installasjon av ulike former for velferdsteknologi i nye prosjekter. Dette inngår i beregningsgrunnlaget for tilskuddet per bolig/plass.

GÅ TIL NESTE SIDE

GÅ TIL INNHOLDSLISTEN