Planlegg bo- og tjenestetilbud for fremtiden

Start: 29. november 2021 10.00
Slutt: 30. november 2021 15.00
Sted: Thon Hotel Opera i Oslo
Pris: Deltakerne betaler for overnatting samt en egenandel på 500 kroner for middagen
Konferansen er for ledere og ansatte i kommunene
Påmeldingsfrist: 26. november 2021 01.00

Bli med på høstens viktigste konferanse, og få verktøy og inspirasjon til nytte i planleggingen av fremtidens sykehjem og omsorgsboliger. Meld deg på og følg konferansen direkte på nett.

Det har vært svært stor interesse for konferansen, og alle plasser i konferansesalen er nå utsolgt. Men du kan fremdeles bli med, konferansen vil bli strømmet direkte på nett: 

Meld deg på her for å bli med på konferansen digitalt

Statsforvalterne og Husbanken har fått i oppgave å veilede og følge opp kommuner som ikke har lagt planer for fremtidens botilbud. Fra 2022 blir det innført et plankrav når kommunene søker om investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger. Det er derfor viktig at alle kommuner er representert og deltar på konferansen!

Plankravet innføres for å stimulere til bedre og mer helhetlige, langsiktige behovsvurderinger før kommunene investerer i nye eller rehabiliterer de mest kostnadskrevende tilbudene. Plankravet skal lede til kunnskap om egen situasjon og at kommunene utvikler planer for å møte behovene langs hele bo- og tjenestetrappen. 

Konferansen er aktuell for deg som er leder eller ansatt i en kommune, og som jobber med bolig- og arealutvikling og/eller helse- og omsorgstjenester. Her blir det inspirerende foredrag fra kommuner, stat og andre aktører. 

Praktisk info

Deltakere bestiller og betaler hotellovernatting selv. Fristen for å bestille rom til rabattert pris er gått ut, men det er fortsatt ledige rom på hotellet. Vær rask med å kontakte hotellet hvis du ønsker overnatting på Thon Hotel Opera.

Her kan du bestille overnatting

Program 29. november

09.30 - 09.50: Oppmøte og mingling

10.00: Velkommen v/ Christian Borch

Hvorfor må vi planlegge helhetlig og langsiktig? 

10.05: Utfordringsbildet og bærekraftig utvikling innen helse- og omsorgstjenester og areal- og boligutvikling – hvorfor trenger vi alle en god plan? v. statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt

10.30: Det handler om Norge v/ Victor Norman

11.15: Bedre bruk av investeringstilskuddet – Gode planer er et viktig verktøy for gode tjenestetilbud og finansiering av bærekraftige boformer v/ Osmund Kaldheim, adm. dir. i Husbanken

11.30: Pause

Dypdykk i plankravet

11.45: Introduksjon til bolken v/ Christian Borch

11.50: Hva innebærer plankravet? De formelle kravene v/ Tor Wigulf Christensen, avd. dir. økonomiske virkemidler, Husbanken

12.10: Prosess – Tidlig planlegging og dialog v/ Erik Simensen, avd. dir., Husbanken øst

12.30: Statsforvalterens rolle v/ Eli Blakstad, Velferdsdirektør, Statsforvalteren Innlandet

13.00: Lunsj på hotellet

Verktøy og kilder for å skaffe et godt kunnskapsgrunnlag

14.00: Bruk av statistikk i planlegging v/ Hermund Urstad, Seniorrådgiver Kunnskap, Husbanken

14.15: Dimensjoneringsverktøyet for planlegging av sykehjem og omsorgsplasser v. Anne Gamme, Fagleder, KS og Geir Godanger Daglig leder, Helseøkonomisk analyse AS

14:45 – Pause

Hvordan vil vi bo og leve på eldre dager?

15:00: Paneldiskusjon om eldres bopreferanser v/ Jan Davidsen, leder for sentralstyret i Pensjonistforbundet, Morten Andreas Meyer Generalsekretær, Huseiernes Landsforbund, Bjørn Heine Strand, Seniorforsker FHI, Anne Berit Rafoss, Prosjektleder i Senteret for aldersvennlig Norge, Helsedirektoratet og Jardar Sørvoll, Forsker ved OsloMet 

16.00: Avslutning av dag 1

19.00: Fellesmiddag på Gamle Museet for påmeldte med underholdning fra Jånni Kristiansen

 

Program 30. november

09.00: Refleksjoner etter dag 1 v/ Christian Borch

Virkemidler for å planlegge langs hele bo- og tjenestetrappen

09.05: Viktigheten av å planlegge langs hele bo- og tjenestetrappen v/ Eva Milde, direktør, Husbanken øst

09.45: Prosesser og virkemidler i plan- og bygningsloven for helhetlig planlegging og styring av arealutvikling i kommunene v/ Berit Irene Nordahl, Forskningssjef, NIBR, OsloMet

10.05: Helhetlig virkemiddelbruk og valg av strategier – Erfaringer fra Asker kommune v/ Tor Arne Midtbø, Kommuneplansjef, Asker kommune

10.30: Pause

Hvordan planlegge differensiert og godt for alle målgrupper?

11.00: NTNU-rapporten om bosituasjonen for utviklingshemmede 2021 v/ Jan Tøssebro, prosjektleder, NTNU

11.25: Hvordan planlegge godt for målgruppen personer med nedsattfunksjonsevne v/ Tom Tvedt, leder, NFU

11.45: Eksempel fra Årdal kommune

11.55: Pause

12.15: Hvordan planlegge godt for målgruppen personer med utfordringer innen rus og/eller psykisk helse v/ Tor Erik Befring, seniorrådgiver avdeling for psykisk helse og rus, Helsedirektoratet

12.30: Eksempel fra Steinkjer kommune

12.40: Prognoser for forekomst av demens - Demenskart v/ Geir Selbæk, alderspsykiater, professor og forskningsleder, Aldring og helse

13.00: Lunsj på hotellet

14.00: Planlegging for elde og personer med kognitiv svikt v/ Per Schanche, sivilingeniør, rådgiver og utreder, Agenda Kaupang

14.30: Eksempel fra Ulstein kommune 

14.50: Avslutning av konferansen v/ Christian Borch