Drammen: Åpent kommunemøte om utleieboliger og Husbankens virkemidler

Start: 29. juni 2016 12:00
Slutt: 29. juni 2016 14:00
Sted: Husbankens lokaler, Grønland 53, Drammen. NB! 1. etasje
Pris: gratis
Påmeldingsfrist: 28. juni 2016 00:00

Det var stor interesse for temaet og mange kommuner til stede. Her finner du foredragene fra fagmøtet.

Et tettere samarbeid mellom kommunale og private aktører kan bidra til å møte det stadig voksende behovet for utleieboliger. Prosjekter med gode strategier for fremskaffelse av flere kommunalt disponerte boliger med boligsosialt formål, vil bli prioritert av Husbanken. Kommunen får dekket sitt boligbehov, samtidig som det etableres flere utleieboliger på det ordinære leiemarkedet. Når kommunen har tilvisningsrett, så betyr det at kommunen har rett til å tilvise en ledig leiebolig til vanskeligstilte på boligmarkedet.

Lars Halleraker og Marius Holt fra Husbanken foredro på møtet om fremskaffelse av kommunalt disponerte utleieboliger gjennom private og bruk av tilvisings-og tildelingsavtaler.

Her er foredragene fra møtet.

  

 

Over 30 deltakere var tilstede på dette miniseminaret om tilvisningsavtaler