KBL Boligkonferanse 2023

På denne konferansen vil du som jobber med boligsosialt og boligpolitisk arbeid få oppdatert informasjon, faglig påfyll og dele kunnskap med kollegaer fra andre kommuner.

Start: 24. mai 2023 10.00
Slutt: 25. mai 2023 15.00
Sted: Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand
Pris: Se eget program

Kommunale boligadministrasjoners landsråd arrangerer konferanse, med Husbanken som fast samarbeidspartner.

KBL Boligkonferanse har vært fast tradisjon i 50 år og konferansen i 2023 har fått tittelen «Større utfordringer – Nye løsninger». Årets konferanse byr på spennende foredragsholdere, inspirasjon fra arbeid i kommune-Norge og engasjerte brukeropplevelser.

Du får blant annet høre om:

  • siste nytt fra departementet og Husbanken
  • den nye boligsosiale loven
  • ulike foredrag fra vertskommune Kristiansand
  • mulighet for å eie bolig for utviklingshemmede
  • bosetting av flyktninger fra flere kommuner med ulik tilnærming til temaet
  • forskning knyttet til velferdsteknologi, flyktningehelse og universell utforming
  • gode råd om hvordan en bedre kan klare seg både som privatperson og kommune i skiftende økonomiske tider. 

Program og påmelding KBL Boligkonferanse 2023