Informasjon til kommunene i koronakrisen

Målet for det boligsosiale arbeidet er at flest mulig skal få hjelp til å beholde boligen sin gjennom koronakrisen.

 

Post med sensitive personopplysninger til Husbanken

Post til Husbanken bør sendes via kommunens arkivsystem og SvarUt, slik at Husbanken mottar posten digitalt. Hvis kommunen ikke har løsning for å sende sikker digital post, må post med sensitive personopplysninger sendes på papir som tidligere. 

Klager på bostøtte som gjelder retting av enkle opplysninger, kan likevel sendes på e-post. Forutsetningen er at det ikke er mulig å identifisere søker verken i e-posten eller i ev. vedlegg. Det skal kun brukes person-ID, ikke navn, adresse eller andre forhold som viser hvem henvendelsen gjelder. Person-ID framkommer i «oversikt terminer» i bostøttesystemet. E-posten sendes til post@husbanken.no og merkes med Klage bostøtte – person-ID.