Husbankkonferansen i nord 2020

Start: 28. oktober 2020 09:00
Slutt: 28. oktober 2020 14:00
Sted: Seks webinarer på Teams, lenke sendes dagen før
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 20. oktober 2020 09:00

Husbankkonferansen i nord har blitt en viktig møteplass for folk som jobber med bolig- og bomiljø i Troms og Finnmark. Her blir det inspirerende foredragsholdere og innlegg fra dyktige fagfolk fra kommuner, stat, bransje og FOU-miljø. Konferansen blir delt opp i seks webinar som gjennomføres på Teams i tidsrommet 23. september - 28. oktober.

Boligpolitikken er viktig for samfunnsutviklingen i nord. Vi ønsker å motivere kommunene til å ta boligsosiale hensyn, både i plan og metode. Målet er å skape byer og tettsteder der det er godt å bo og leve for alle. Vi vil også berøre FNs bærekraftmål, og hvordan kommunene kan implementere disse i boligpolitikken.

Tidspunkt: kl 09-14
Påmeldingsfrist 27. okt. kl 08 

Meld deg på her 

Program

 • Velkommen v/regiondirektør Merete Berg i Husbanken nord, Hammerfest
 • Husbankens perspektiv på boligsosialt arbeid og planlegging v/kontordirektør Per Olaf Skogshagen
 • Kommunenes utfordringsbilde og Fylkesmannens rolle i boligsosial planlegging v/seniorrådgiver Karina Kolflaath hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 • Pause 
 • Hvilken rolle har fylkeskommunene overfor kommunene i arbeidet med å implementere FNs bærekraftmål? Funn fra rapporten «Strekk i laget» v/forsker Aase Kristine Lundberg, Nordlandsforskning
 • Barn og unges medvirkning i planlegging, v/forsker Gro Sandkjær Hanssen hos OsloMet
 • Lunsj ca kl 11:15
 • Hvordan er kommunene i nord rustet til å implementere arbeidet med FNs bærekraftmål i samfunnsutviklingen? v/professor Kjell Arne Røvik hos Norges Arktiske Universitetet (UiT)
 • Pause
 • Implementering og gjennomføring av FNs bærekraftmål i kommunens boligpolitikk, v/kommunaldirektør Lars Bjerke hos Asker kommune
 • Husbankens arbeid med FNs bærekraftmål, v/regiondirektør Georg Ole Vesterhus i Husbanken Midt-Norge
 • Avslutning og veien videre, v/regiondirektør Merete Berg i Husbanken nord, Hammerfest