Husbankkonferansen i Nord 2020

Start: 23. september 2020 09:00
Slutt: 28. oktober 2020 11:00
Sted: Seks webinarer på Teams - lenke sendes en dag for
Pris: Gratis

Husbankkonferansen i Nord har blitt en viktig møteplass for folk som jobber med bolig- og bomiljø i Troms og Finnmark. Her blir det inspirerende foredragsholdere og innlegg fra dyktige fagfolk fra kommuner, stat, bransje og FOU-miljø. Konferansen blir delt opp og gjennomført som seks webinar i tidsrommet 23. september–28. oktober.

Boligpolitikken er viktig for samfunnsutviklingen her nord. Konferansen skal motivere kommunene til å ta boligsosiale hensyn, både i plan og metode, for å skape byer og tettsteder der det er godt å bo og leve for alle. Vi vil også berøre FNs bærekraftmål og hvordan kommunene implementere disse i boligpolitikken.

Onsdag 23. september

Tema: Bo godt og trygt under FNs bærekraftsmål

Onsdag 30. september

Tema: Barn og unge – trygge boforhold og oppvekstvillkår

Onsdag 7. oktober

Tema: Leie til eie

Onsdag 14. oktober

Tema: Når markedet svikter

Onsdag 21. oktober

Tema: Unge uføre – eie egen bolig

Onsdag 28. oktober

Tema: Boligsosiale hensyn i plan