Husbankkonferansen Nord 2021: Det er håp for bygda – suksesshistorier fra distriktene

Start: 03. november 2021 10.00
Slutt: 04. november 2021 14.00
Sted: Clarion Hotel The Edge, Tromsø
Pris: 1 350 kroner + 725 kroner for middag
Målgruppe: Ansatte hos kommunene, Statsforvalteren, boligbyggelag og bransjen i Troms og Finnmark
Påmeldingsfrist: 01. september 2021 00.00

Vi inviterer til en boligkonferanse som setter søkelyset på de gode tiltakene distriktskommuner gjør for å være en aktiv boligpolitisk aktør. I år planlegger vi å møtes fysisk til konferanse i Tromsø.

Mange kommuner har distriktspolitiske utfordringer:

  • Folketallet går ned
  • Det blir stadig flere eldre
  • Boligmassen er ikke egnet
  • Unge som ønsker å bosette seg i kommunen får ikke lån fra bank.

For å skape byer og tettsteder der det er godt å bo og leve for alle er boligpolitikken viktig, også for samfunnsutviklingen her nord.

Husbankkonferansen er en viktig møteplass for alle som jobber med bolig- og bomiljø i Troms og Finnmark. Her blir det inspirerende foredrag fra kommuner, stat, bransje og FOU-miljø. Du vil garantert få faglig påfyll, inspirasjon og ideer til boligarbeidet. Du får også god anledning til å drøfte konkrete prosjekter med kommuner, Husbanken og andre aktører.

I år planlegger vi å møtes fysisk til konferanse i Tromsø. Dersom dette ikke blir mulig pga. Covid-19, vil konferansen bli gjennomført digitalt.

Hotellbestilling

Deltakere bestiller og betaler selv hotellovernatting. Vi har reservert rom på Clarion Hotel The Edge, og dere kan bruke følgende lenke: https://www.nordicchoicehotels.no/

NB! På siden står det: Har du en booking- eller rabattkode? Trykk på den og legg til HUSBANKEN - så kan de booke rom til avtalt pris.

Et mer detaljert program blir lagt ut senere.

Velkommen!