Husbanken huser Kommunalbanken

Den 21.september 2011 flyttet Kommunalbanken inn i Husbankens kontorlokaler over hele landet. Vi har ikke fusjonert, men Kommunalbanken skal få bruke Husbankens kontorlokaler for å nå ut til kommunene.

Husbanken og Kommunalbanken har samarbeidet lenge, men nå knyttes det tettere bånd mellom de to statseide institusjonene. Nå skal Kommunalbankens medarbeidere som jobber ut mot distriktene få bruke Husbankens lokaler rundt om i landet.

Den 21. og 22. september 2011 ble samarbeidet markert både i øst og vest, nord og sør.

Kjell Pettersen og Mona Liss Paulsen (Foto: Stina Sønvisen/Husbanken Petter Schouen (til v.) og Bård Øistensen (Foto: Anette Hansen/Husbanken)

Siv Galliano (til v.) og Sissel Johnsen Lie (Foto: Caroline Greiner/Husbanken) Brit Tove Welde (til v.) og Anette Berg (Foto: Ingunn Grøtte/Husbanken)
MARKERINGER: Kommunalbankens innflytting i Husbanken ble behørig markert på regionkontorene og ved hovedkontoret i Drammen.

Kommunalbanken har base i Oslo, men har nå fått sin logo opp på inngangspartiene til alle Husbankens kontorer. Ved behov skal Kommunalbankens medarbeidere få låne kontorplass og møterom ved Husbankens kontorer i Drammen, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest. Samarbeidet omfatter også at partene skal informere om hverandres ordninger.

– Vi i Kommunalbanken ser frem til samarbeidet som vi håper og tror vil bidra til å gjøre både oss og Husbanken mer synlig utad, sier kommunikasjonsdirektør i Kommunalbanken, Kjell Pettersen som ble ønsket velkommen i Bodø av Husbankens regiondirektør, Mona Liss Paulsen. I Drammen ønsket husbankdirektør Bård Øistensen kommunalbankdirektør Petter Skouen velkommen.

Hjelper kommunene

Det er en bank med store finansielle muskler som nå flytter inn i Husbanken. Kommunalbanken har en utlånsportefølje på 200 milliarder kroner. Husbankens portefølje var på 108 milliarder ved utgangen av 2010.

Samarbeid mellom institusjonene faller seg ganske naturlig: Begge har felles interesse i å bistå kommunene i deres arbeid for å sikre et godt og variert tilbud av finansieringsprodukter. Men der Husbanken konsentrerer sin kompetanse, tilskudds- og utlånsmidler om å hjelpe kommunene i deres boligpolitiske bestrebelser, finansierer Kommunalbanken både skoler, rådhus, kulturhus, veier, bruer og mye annet.

Mabel Johansen til venstre
MØTELOKALER: Kommunalbanken får bruke Husbankens møtelokaler rundt om i landet. Her ønskes "samboeren" velkommen i vest av Husbankens regiondirektør Mabel Johansen. (Foto: Odd Bjørn Solberg/Husbanken)

Gode rentebetingelser

Kommunalbanken har den høyest oppnåelige internasjonale ratingen for langsiktige låneopptak, Aaa/AAA. I Norge er det bare staten som har like god rating. Ratingen gir banken gunstige vilkår på sine innlån, hvilket også gjør banken i stand til å videreformidle svært gunstige rentevilkår til kundene.

– En ting misunner vi imidlertid Husbanken; rentene deres som fra 1. oktober 2011 blir enda lavere. Den kan vi ikke matche, smiler Kommunalbankens administrerende direktør Petter Skouen.

Publisert av Stina Sønvisen