Velkommen til den digitale husbankkonferansen i Nordland 2021

Start: 31. mai 2021 00.00
Slutt: 02. juni 2021 00.00
Sted: Webinar på Teams
Pris: Gratis
Målgruppe: Åpent for politisk og administrativ ledelse, saksbehandlere og samarbeidspartnere i kommunene i Nordland
Påmeldingsfrist: 28. mai 2021 12.00

Årets tema er den nye strategien for sosial boligpolitikk «Alle trenger et trygt hjem». Hva skal til for at vi sammen skal nå dette målet? Vi inviterer deg til tre korte fagwebinar 31. mai, 1. juni og 2. juni.

På det første webinaret vil Statsforvalteren i Nordland sammen med Husbanken presentere den nye strategien. Vi tar også for oss konsekvenser av forsøket med å overføre ressurser fra Husbanken til Statsforvalteren. På det andre webinaret ser vi med forskerblikk på forutsetningene for at kommunene i Nordland skal kunne nå de boligpolitiske målene. Og sist med ikke minst, på det tredje og avsluttende webinaret tar vi for oss de boligøkonomiske virkemidlene og gir eksempler på god virkemiddelbruk.

 

Program og påmelding:

 

31. mai kl 12-13:30 Ny nasjonal strategi - Hvor går veien for Husbanken?

Trykk her for å melde deg på dag 1

Program:

 • Husbanken - en sprek 75-åring, v/adm. dir. Osmund Kaldheim
 • Ny boligsosial strategi "Alle trenger et trygt hjem", v/regiondir. Therese Hoseth Blomsø
 • Statsforvalteren + Husbanken = sant, v/ass. statsforvalter Monica Andreassen Iveland
 • Spørsmål fra chatten

 

1. juni kl 12-13:30 Hvis alle skal få et trygt hjem, hvordan kommer vi dit?

Trykk her for å melde deg på dag 2

Program:

 • Sosial bærekraft i lokal boligpolitikk, er det mulig i lys av indeks Nordland? v/førsteamanuensis Erlend Bullvåg
 • Hvis flere skal kunne eie egen bolig og leie skal være et trygt alternativ, hvilken betydning har målrettet bruk av de boligsosiale virkemidlene? v/fagdirektør Viggo Nordvik
 • Spørsmål fra chatten

 

2. juni kl 12-13:30 Slik gjør vi det - eksempler på god og målrettet virkemiddelbruk.

Trykk her for å melde deg på dag 3 

Program:

 • Innledning om startlån, v/seniorrådgiver Iris Linchausen
 • Flere barnefamilier skal kunne eie egen bolig - slik gjør vi det i Rana, v/konsulent Hilde Fridtjofsen
 • Innledning om investeringstilskuddet, v/seniorrådgiver Rita Helen Berg
 • Erfaringer med borettslagsmodellen, v/Arendal kommune og pårørende
 • Innledning om tilvising av utleieboliger, v/seniorrådgiver Ann-Karin Bergland
 • Erfaringer med tilvising av utleieboliger, v/Steigen kommune
 • Spørsmål fra chatten

 

Vi sender deltakerlenke fredag 28. mai. 

Vel møtt!