Frist for rapportering

Fristen for rapportering på bruk av startlån og tilskudd til etablering og tilpasning for 2011 er 20. januar 2012

Tildeling av startlån og tilskudd til etablering skal rapporteres fortløpende gjennom StartSak eller StartRap.

For kommuner som bruker startSak:
Alle søknader om startlån og tilskudd til etablering som behandles i StartSak og får status UTBETALT eller AVSLAG, blir automatisk rapportert til Husbanken, og skal derfor ikke rapporteres på nytt i StartRap

For kommuner som ikke bruker startSak:
Alle startlån og tilskudd til etablering som blir UTBETALT eller AVSLÅTT, må rapporteres fortløpende som enkeltsak i StartRap.

I tillegg skal følgende rapporteres samlet ved årets slutt i StartRap (“Årsrapportering”):

  • Rentepåslag
  • Tap og tapsfond
  • Tilskudd til tilpasning
  • Startlån og tilskudd til etablering

  • Tilskudd til tilpasning kan fra 02.01.2012 behandles i StartSak. Eventuelle endringer i StartRap for tilskudd til tilpasning vil bli nærmere kunngjort.

Her kan du lese mer i Husbankens årsbrev som ble sendt til alle kommuner i desember 2011