Ny strategi for sosial boligpolitikk: Fra strategi til praksis

Start: 25. mars 2021 09.00
Slutt: 25. mars 2021 10.30
Sted: Webinar på teams
Pris: Gratis
Målgruppe:
Påmeldingsfrist: 24. mars 2021 10.00

På slutten av 2020 kom den nye nasjonale strategien for den sosiale boligpolitikken: «Alle trenger et trygt hjem». Regjeringens mål er at alle skal bo trygt og godt. Dette er det andre av to webinarer om strategien, målgruppene og hvilke virkemidler Husbanken har for å bistå kommunene.

I dette andre webinaret vil vi gi innsikt og kunnskap om Husbankens virkemidler og vise hvordan de kan bidra til å få til gode prosjekter i alle kommuner. Webinaret har spesielt fokus på hvordan virkemidlene kan bidra til gode og egnede boliger for de tre prioriterte målgruppene.

Program

Tema 1: Ingen skal være bostedsløse

Husbankens virkemidler for å gi bostedsløse egnet bolig
Eksempel fra kommune

Tema 2: Barn og unge skal ha gode boforhold

Barna først: Hvordan kan flere barnefamilier bli boligeiere? 
v/ Edle Holt, seniorrådgiver i Husbanken 

Individuell og ulik tilnærming til startlån og eksempler fra Ringerike
v/ Ann-Kristin Erlingsdatter Hoås, boligtjenesten i Ringerike kommune

Tema 3: Personer med nedsett funksjonsevne skal på lik linje med andre kunne velge hvor og hvordan de skal bo

Husbankens virkemidler
v/ Bjarte Bøe Alræk, avdelingsdirektør Lån og tilskudd, Husbanken vest

«Sjef i eigen heim» - om burettslagsmodellen i Årdal kommune
v/ Greta Steinheim, dagleg leder i Årdal boligbyggelag

Spørsmål og svar fra deltakerne. 

Vi sender deg deltakerlenke på e-post dagen før webinaret.