Flere boliger i distriktene

Start: 11. mai 2021 09.00
Slutt: 11. mai 2021 12.15
Sted: Webinar på Teams (lenke sendes ut dagen før)
Pris: Gratis
Målgruppe: Åpent for alle
Påmeldingsfrist: 10. mai 2021 14.00

Kommuner i Distrikts-Norge har behov for flere tilgjengelige boliger for eldre og boliger for arbeidstakere. På dette webinaret vil vi presentere mulighetene som ligger i Husbankens virkemidler, og hvordan de kan brukes til å utvikle boliger i distriktene.

Program

09.00: Mulighetene i Husbankens virkemidler v/Osmund Kaldheim, adm.dir. i Husbanken. 

09.25: Slik bruker vi startlån og Husbankens virkemidler for bosetting i Karlsøy kommune, v/Laila Johansen og Hanne-Sofie Rolandsen i Karlsøy kommune

09.45: Aldersvennlig boligplanlegging i Vegårshei – boliggjøringa av eldreomsorgen i et stedsutviklingsperspektiv, v/Chantel van der Linden.

10.05: Pause

10.20: Et nytt ruralt bygdesamfunn under utvikling. Bli bedre kjent med prosjektet Bygdekanten på Stokkøy i Åfjord kommune i Trøndelag, v/Ingrid Langklopp og Roar Svenning i Byda 2.0 AS

11.05: Pause

11.20: Miserabel befolkningsutvikling og boligmangel i distriktene: Henger det sammen? v/Kjell Arne Røvik. Røvik er norsk organisasjonsforsker, professor i statsvitenskap ved Norges arktiske universitet og professor II ved Universitetet i Stavanger.

Bakgrunnen for konferansen er satsingene «Aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktene» og «Kommunale boliger – et uforløst potensial». Her deltar henholdsvis 12 og syv kommuner fra distriktene i nettverk med formål om å

  • bedre kommunenes boligplanlegging for eldre
  • øke kommunenes kompetanse og gjennomføringsevne for bruk av startlån som et ledd økt sirkulasjon i boligmarkedet

Kommunene i distriktene har utfordringer knyttet til boligsituasjonen uavhengig av målgrupper. I mange distriktskommuner er kommunen kanskje den viktigste aktøren i boligmarkedet på grunn av mangel på private aktører. Kommuner som tar en aktiv rolle, utvikler planer, økonomiske insentiver og kommuniserer godt med markedene, kan styrke og påvirke aktørene i de lokale boligmarkedene og finne gode løsninger.

Vel møtt!