Oslo: Finansiering og etablering av borettslag til utviklingshemmede

Lær om hvordan utviklingshemmede kan bli boligeiere gjennom etablering av borettslag, og hvordan boligprosjektene kan finansieres ved hjelp av Husbanken og Skatteetaten. Dette er også kjent som «borettslagsmodellen».

Start: 04. mai 2023 10.00
Slutt: 04. mai 2023 15.30
Sted: Nationaltheatret Konferansesenter, Oslo
Pris: Gratis
Fagdagen er for deg som jobber med planlegging, rådgivning eller eiendom i kommunen, men også utbyggere, boligbyggelag og private aktører med interesse for området.
Påmeldingsfrist: 27. april 2023 12.00

Registrering starter kl. 09.30. 

Program

  • Innledning og informasjon om nye sider på husbanken.no: Bedre boliginformasjon til utviklingshemmede og pårørende v/ Osmund Kaldheim, administrerende direktør i Husbanken.
  • Finansiering ved Husbankens økonomiske virkemidler og juridiske forhold ved etablering av borettslag v/ Heidi Noodt og Marius Throndsen, seniorrådgivere i Husbanken.
  • Kort om muligheten for kompensasjon for merverdiavgift ved etablering av borettslag for utviklingshemmede v/ Anita Kristin Folland Solvoll, spesialrevisor i Skatteetaten.
  • Borettslaget Solborg terrasse i Stavanger. Boligprosjektet på Tjensvoll er utviklet med stor grad av medvirkning fra foreldregruppen: Vi får høre at veien til ferdig prosjekt kan ta lang tid, hva man spesielt bør tenke på og hva som gjorde at de kom i mål v/ Bjørn Vidar Lerøen, leder av foreldregruppen og styreleder i Solborg terrasse borettslag.

Lunsj

  • Carlsmindeveien 41 borettslag i Moss kommune: 8 leiligheter, fellesarealer og personalbase for kommunens ansatte. Beboerne var sterkt medvirkende i forprosjektfasen når det gjaldt arkitektur, utforming og materialvalg mm. Prosjektleder Øyvind Frantsen fra MK Eiendom forteller om etableringen av borettslaget.
  • Boligbyggelagenes medvirkning i etablering av borettslag for utviklingshemmede. NBBL deler erfaringer fra samarbeidet med kommunene, kommer inn på de juridiske utfordringene og forteller om hva de kan bidra med på overordnet nivå.
  • Samtaler og erfaringsutveksling ved bordene på bakgrunn av innmeldte spørsmål og problemstillinger.
  • Oppsummering og avklaring av spørsmål fra deltagere.

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Kontakt: post@husbanken.no