Oslo: Finansiering og etablering av borettslag til utviklingshemmede

Flere utviklingshemmede kan bli boligeiere ved å samarbeide om å etablere borettslag. På fagdagen får du lære om finansiering ved hjelp av Husbankens økonomiske virkemidler og momskompensasjon fra Skatteetaten. Dette er også kjent som "borettslagsmodellen".

Start: 09. november 2022 10.00
Slutt: 09. november 2022 15.30
Sted: Christiania Teater, Oslo sentrum
Pris: Gratis
Fagdagen er for deg som jobber med planlegging, rådgivning eller eiendom i kommunen, utbyggere, boligbyggelag og private aktører med interesse for området.
Påmeldingsfrist: 02. november 2022 14.00

Personer med nedsatt funksjonsevne skal, på lik linje med alle andre, kunne velge hvor og hvordan de skal bo. Det slås fast i den nasjonale strategien for den sosiale boligpolitikken, «Alle trenger et trygt hjem». Husbanken skal bidra til at flere utviklingshemmede kan eie sin egen bolig gjennom økonomiske virkemidler og faglig støtte til kommunene.

Program:

  • Husbanken lanserer nye sider på husbanken.no: Bedre boliginformasjon til utviklingshemmede og pårørende, Osmund Kaldheim i Husbanken.
  • Finansiering med Husbankens økonomiske virkemidler og juridiske forhold ved etablering av borettslag, Heidi Noodt i Husbanken.
  • Kort om kompensasjon for merverdiavgift, Anita Kristin Folland Solvoll i Skatteetaten.
  • Borettslaget Solborg terrasse på Tjensvoll i Stavanger. Boligprosjektet er utviklet med stor grad av medvirkning fra foreldregruppen. Her får vi høre at veien frem til ferdig prosjekt kan ta lang tid, hva man spesielt bør tenke på og hvordan de kom i mål, Bjørn Vidar Lerøen, i foreldregruppen og styret i Solborg terrasse borettslag.
  • Lunsj
  • Eksempel fra nybyggerprosjekt med borettslag for utviklingshemmede – fra et kommuneperspektiv.
  • Eksempel fra nybyggprosjekt med borettslag for utviklingshemmede - boligbyggelagets medvirkning.
  • Samtaler og erfaringsutveksling med alle tilstedeværende deltagere på bakgrunn av innmeldte spørsmål og problemstillinger.
  • Oppsummering og avklaring av spørsmål fra deltagere.

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Informasjon om allergier/intoleranser fylles ut i kommentarfeltet ved påmelding.