Avlyst: Finansiering og etablering av borettslag til utviklingshemmede

Fagdag om borettslagsmodellen avlyses.

Påmeldingsfrist: 20. oktober 2022 00.00

Husbankens fagdag den 9.11.2022 om borettslagsmodellen for utviklingshemmede, vil ikke bli arrangert som planlagt. Borettslagsmodellen innebærer bruk av investeringstilskudd. I forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen å ikke bevilge midler til dette i 2023. Dersom budsjettet vedtas i Stortinget, vil det ikke være midler i 2023 og det er ikke hensiktsmessig å gjennomføre fagdagen med opplæring i modellen.

Husbanken beklager ulempene avlysningen medfører.