Stavanger: Erfaringskonferanse områdesatsinger

Kommunal- og distriktsdepartementet og Husbanken inviterer til en erfaringskonferanse om områdesatsinger den 28. og 29. november.

Start: 28. november 2022 09.00
Slutt: 29. november 2022 14.30
Sted: Stavanger
Konferansen er for kommuneansatte, kommunale politikere, ansatte i etater og departementer og frivillighetsorganisasjoner.

Programmet er under arbeid og mer informasjon kommer.