Bodø: Erfaringskonferanse om aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktene

I et treårig prosjekt samarbeider Husbanken og Distriktssenteret med 12 kommuner over hele landet som har utfordringer med tynne boligmarkeder. På denne konferansen deler kommunene sine erfaringer.

Start: 29. mars 2023 10.00
Slutt: 29. mars 2023 16.00
Sted: Thon Hotel Nordlys, Bodø
Pris: Se informasjon lengre ned på siden
Konferansen passer for ansatte som jobber med boligutvikling, boligplanlegging, ansatte i helse- og omsorgssektoren, både på strategisk og operativt nivå.
Påmeldingsfrist: 21. mars 2023 23.30

Program

 • Velkommen v/ Marit Mellingen, Distriktssenteret og Osmund Kaldheim, Husbanken.
 • Utvikling av aldersvennlige boliger i distriktene – erfaringer fra kommunene som har deltatt v/Birger Jensen, Husbanken og Trude Risnes, Distriktssenteret.
 • Hvorfor bør kommunene jobbe med boligtilpasning v/Sigbjørn Spurkeland, Husbanken.
 • Samtale med kommunene Ullensvang, Kongsvinger og Iveland som jobber med boligtilpasning.
 • Vi ser nærmere på kommunene Beiarn, Nordland og Engerdal, Innlandet v/Trude Risnes og Lillian Hatling, Distriktssenteret, Lisbet Kjøniksen, Agenda Kaupang, Andreas Stallvik, Engerdal kommune og Geir Arne Solbakk, Beiarn kommune.
 • Innovative finansieringsformer for boligbygging på Senja v/Yngvar Svensen, Senja kommune.
 • Hvilke grep har kommunene i distriktene gjort for å redusere risikoen for utbyggere v/Birger Jensen, Husbanken.
 • Aldersvennlige boliger i distriktene, må det være leiligheter? v/Vidar Fiskum, Norsk Eiendom.
 • Kommentar fra Jardar Sørvoll. Sørvoll har sammen med sine kolleger på OsloMET utredet hvilke utfordringer og muligheter kommunene i distriktene har for å jobbe med utvikling av boliger for eldre.
 • Avslutning, v/Osmund Kaldheim.

Alle konferansedeltagere inviteres til å delta på middag kl. 19 kvelden før konferansen. 

Husbanken og Distriktssenteret dekker deler av konferanseavgiften. Priser for deltakelse på konferansen er:

 1. Kun konferanse 29. mars: Gratis 
 2. Festmiddag 28. mars og konferanse 29. mars: 700 kroner
 3. Festmiddag 28. mars, konferanse 29. mars og overnatting 28.-29. mars: 2000 kroner

Her kan du lese mer om prosjektet "aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktene".